พลเอก สมหมาย   เกาฏีระ
ผบ.นทพ.


พลตรี เกรียงศักดิ์   หมีทอง
ผอ.สนภ.2 นทพ.


พ.อ.วิบูลย์   ผมปัน
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

    กิจกรรมประจำเดือน ม.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน ก.พ.56
    กิจกรรมประจำเดือน มี.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน เม.ย.56
    กิจกรรมประจำเดือน พ.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน มิ.ย.56
    กิจกรรมประจำเดือน ก.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน ส.ค.56

    กิจกรรมประจำเดือน ก.ย.56
    กิจกรรมประจำเดือน ต.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน พ.ย.56
  กิจกรรมประจำเดือน ธ.ค.56
กิจกรรมประจำเดือน ม.ค.57
กิจกรรมประจำเดือน ก.พ.57

      ประจำเดือน พ.ย.56Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ชุดถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวเคลื่อนที่ จาก สบ.ทหาร ณ ห้องประชุม บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุรักษ์ ธิโสภา รอง ปช.ทหาร และคณะ ในโอกาสที่
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยประจำปีงบประมาณ 2557

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 57 นพค.26 สนภ.2 นทพ.  โดย ศบภ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.  ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม และ ปภ.อำเภอพรรณานิคม  ดำเนินการซักซ้อมและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออุทกภัย 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 57 ศบภ.นพค.26 สนภ.2 จัดกำลังพล ชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อม รยบ.สัมภาระเครน 1 คัน เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในการเร่งระบายน้ำจากห้วยอูนเฒ่า ที่ไหลเข้าท่วมไร่นาและพื้นที่การเกษตรของราษฎร ที่เสียหายกว่า 500 ไร่ ณ บ.พรรณา ม.2 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล 20 นาย ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   ณ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้นำกำลังพลจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกแฝก พร้อมปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ อบต.ศรีวิชัย บริเวณ อ่างเก็บน้ำโสกขุมเงิน บ.แก้ง ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารพัฒนา (นพค.26 , นพค.22, วส.909) กับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดงานพาแลงร่วมกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 3 ก.ค. 57 พ.อ.ประทีป ธานี รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เดินทางไปมอบพันธุ์ปลา , พันธุ์กล้วย และฟางอัดก้อนอาหารสัตว์ ใหเกับเกษตรกรภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดงยอ ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 30 มิ.ย. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้ จนท.นพค.26 ฯ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ของหน่วยโดยการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วย และให้หน่วยสวยงามขึ้น

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 30 มิ.ย. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน จำนวน 10 นาย ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ รอง เสธ.นทพ. ในโอการที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยประจำปีงบประมาณ 2557

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.57 ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อม จนท.ของหน่วย เดินทางไปมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี งป.57 ในพื้นที่ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม/ประชาคม ราษฎร และตรวจพื้นที่ในการจัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ในพื้นที่ บ.นาจาร ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร พร้อมตรวจผลการปฏิบัติงานประจำปี งป.57 ในงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกขุมเงิน บ.แก้ง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับชุดตรวจจาก สทพ.นทพ. นำโดย เสธ.สทพ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ณ ที่ตั้งหน่วย บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 57 ผบ. นพค.26 สนภ.2 นทพ..ให้การต้อนรับ ผอ.สนภ.๒ นทพ. , ผบ.จทบ. และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในโอกาสเดินทางมากระทำพิธีส่งมอบโครงการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงวร ที่ บ.โคกสามัคคี ม.8 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57 นพค.26 สนภ.2 นทพ..ให้การต้อนรับ คณะ จนท.ทต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ..ให้การต้อนรับ พล.ท.ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ ปษ.ศปร.ศบท.บก.ทท. / หน.คณะชุดตรวจ ศปร.ศบท.บก.ทท. ในโอกาสเดินทางมาตรวจหน่วนในการประกวด หน่วยทหารพอเพียง และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดงยอ ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ..ให้การต้อนรับ พ.อ.มนต์ ทวีวรรณบูลย์ รอง ผอ.สนภ.๒ นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วนในการประกวด หน่วยทหารพอเพียง และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำปี 2557

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้ดำเนินการตรวจปัสสวะกำลังพลตามนโยบาย ผบ.นทพ. โดย จนท.สาธารณะสุข อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้มอบต้นพันธุ์ไม้ผล และพันธุ์เป็ดบาบาหลี (เพิ่มเติม) ให้กับราษฎร กลุ่มสมาชิกขุดสระในไร่นาสวนผสม จำนวน 18 ราย ณ ลานวัดศรีมงคล บ.นาสีดา ม.6 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พร้อมกับนำราษฎรผู้ได้รับโครงการขุดสระในไร่นาสวนผสมไปดูงานสระที่สามารถ ดำเนินกิจกรรมภายในสระได้ดีเยี่ยม จัดอยู่ในเกรด A

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ตรวจการขุดลอกสระเก็บน้ำ และก่อสร้างเล้าไก่ดำภูพานให้กับเกษตรกรภายใน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดงยอ บ.โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ติดตามความก้าวหน้างานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อยู่ในขั้นตอนการ
ตกแต่งบริเวณถนนลูกรังรอบคันสระ และฝังหลักลาย (หลักกันโค้ง) รอบคันสระ ที่ บ.โคกสามัคคี ม.8 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ ์เทพสวัสดิ์รัตนวิสุทธาจารย์ ณ วัดเทพสวัสดิ์ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.57 พ.อ.ประทีป ธานี รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ จนท.เทศบาลตำบลไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภายในศูนยการ์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติของ สจร.ทหาร และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นของส่วนราชการใน บก.ทท.ประจำปี 2556 โดย พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยที่มีผลคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2556 ลำดับที่ 1 ได้รับคณะร้อยละ 99.01 อยู่ในเกณฑ์ดีเลศ
ณ ห้องประชุมนเรศวร บก.กองทัพไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.57 พ.อ.ประทีป ธานี รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ชัยพล นิยะสม ผอ.กตร.สจร.ทหาร และคณะ ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการประจำปี 2557 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ตรวจความก้าวหน้า งานก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ขนาดกว้าง 20 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูงข้างละ 3.5 ม. บริเวณลำห้วยแคน ที่ บ.แก้ง ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ตรวจความก้าวหน้าในการปฎิบัติงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำโสกขุมเงิน พร้อมลงลูกรังบริเวณคันสระ ที่ บ.แก้ง ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ติดตามความก้าวหน้างานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำบรรไดลงสระ จำนวน 18 แห่ง พร้อมลงลูกรังบริเวณคันสระ ที่ บ.โคกสามัคคี ม.8 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่13 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลัง ร่วมกับราษฎร รอบที่ตั้งหน่วยฯ ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดเทพสวัดิ์ บ.โคกพัฒนา ม.13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เดินทางไปตรวจความก้าวหน้าโครงการ " สร้างทุ่งหญ้าพืชอาหารสัตว์ " ที่ บ.นาสีดา ม.6 ต.เวินพระบาท อ. ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี พ.ท.อนุสรณ์ มงคลสินธุ์ ผบ.นพช.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้กระทำพิธีมอบ ของขวัญปีใหม่ จาก ผบ.ททส. ให้กับกำลังพลของน่วย
ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้กรุณามอบทุนการศึกษา บก.ทท. และทุน ผบ.นพค.26 สนภ.2 ประจำปีการศึกษา 2556
แก่บุตรกำลังพลของหน่วย จำนวน 79 ทุน ดังนี้
ทุน บก.ทท. จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 21,500.- บาท
ทุน นทพ. จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 7,000.- บาท
ทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 49,000.- บาท
ทุน ผบ.นพค.26 สนภ.2 จำนวน 48 ทุน เป็นเงิน 48,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 125,500.- บาท

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมชุดปฏิบัติงานช่าง ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้อาวุโส บ.แก้ง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กระทำพิธีบวงสรวงเลี้ยงเจ้าปู่ตาประจำท้องถิ่น เนื่องในโอกาสหน่วยดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปี 2557 โดยการขุดลอกลำห้วย และแหล่งน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำโสกขุมเงินแล้วเสร็จ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 57 พ.อ.ประทีป ธานี รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ จนท.เทศบาลตำบลพรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภายในศูนยการ์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 57 พ.อ.ประทีป ธานี รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ จนท.เทศบาลตำบลพรรณานคร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภายในศูนยการ์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย ร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคลประจำปี 2557 จ.สกลนคร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ตรวจการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปี งป.2557 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกขุมเงิน บ.แก้ง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ บ.โคกสามัคคี ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำป้ายโครงการ และบันไดลงอ่าง พร้อมเก็บรายละเอียดของงาน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 28 - 29 เม.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ช่อง MCOT (ช่อง 9 อสมท.)
พร้อมร่วมถ่ายทำรายการ "อีสานเสวนา" ภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ บ.โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 28 - 29 เม.ย.57 น.อ.สุพัฒน์ ดอกคำ ประจำ นพค.26 สนภ.2 นทพ. จนท.นพช.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับชุดตรวจ สปช.ทหาร ในการตรวจติดตามประเมินผล แผนงานโครงการประจำปี 2556 ในพื้นที่เป้าหมาย ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.57 พ.อ.ประทีป ธานี รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 47 ในการเดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ และงานโครงการพระราชดำริ ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดงยอ ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีหล่อพระหลวงพ่อภูผาแด่น และวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาวัดถ้ำผาแด่น ณ วัดถ้ำผาแด่น บ.ดงน้อย ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ตั้งหน่วย และจัดทำจำลองฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) หน้าหน่วย ณ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 8 เม.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. .ให้การต้อนรับ พ.อ.เทพชาตรี ฝั่งสระ ผอ.กขว.นทพ. พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 5 เม.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางลาดยางผิวจราจรแบบ Cape seal งานตีเส้นจราจร จำนวน 2 เส้นทาง ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตามแนวชายแดนประจำปี งป.57 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 4 เม.ย. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลัง นพค.26 สนภ.2 นทพ.ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้นำชุมชน ต.ศรีวิชัย พื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของหน่วย และ อบต.ศรีวิชัย ณ สนามกีฬา อบต.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 4 เม.ย. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทาหารปรทวน จำนวน 13 นาย ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.อาจศึก สุวรรณธาดา ที่ปรึกษา ศปร.ศบท.บก.ทท. และคณะ ในโอกาสเดินทาง มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดงยอ บ.โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 27 มี.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ส่งมอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ประจำปี 57 พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์กล้วยหอมทอง ให้กับราษฎร กลุ่มสมาชิกขุดสระในไร่นาสวนผสม จำนวน 18 ราย ณ โรงเรียนปากทวย ม.5 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 19 มี.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อม กพ. ของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ ในโอกาสเดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี และหน่วยร่วมออกโรงทาน ที่วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 18 มี.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ในกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 13 มี.ค. 57 ศบภ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ( ไฟป่า ) ในพื้นที่ การเกษตรและป่า บ.โคกพัฒนา ม.13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ได้รับความเสียหาย ประมาณ 80 ไร่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 12 มี.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. สั่งการฯ ให้ ศบภ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย พร้อม รยบ.น้ำ ขนาด 9,000 และ 6,000 ลิตร  รับน้ำจาก การประปา ส่วนภูมิภาค อำเภอพรรณานิคม ไปแจกจ่ายให้ราษฎร จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 15,000 ลิตร
ในพื้นที่ วัดพระธาตุภูเพ็ก ม.12 ทต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 11 มี.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. สั่งการฯ ให้ ศบภ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย พร้อม รยบ.น้ำ ขนาด 9,000 และ 6,000 ลิตร  รับน้ำจาก การประปา ส่วนภูมิภาค อำเภอพรรณานิคม ไปแจกจ่ายให้ราษฎร จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 15,000 ลิตร
ในพื้นที่ บ.โคกพัฒนา ม.13 ทต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ห้วงวันที่ 7 - 9 มี.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. ธนภัทร พละพล หน.ชุดตรวจ สทพ.นทพ. ที่เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจำปี 2556 ( งบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงบเกษตรผสมผสาน ) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้กรุณามอบรางวัลให้กับชุดผสมเทียมของ นพค.26 สนภ.2 นทพ.
เงินสดจำนวน 4,000 บาท หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ชุดผสมเทียมจำนวน 6 ชุด จัดส่งโคเนื้อได้รับการผสมเทียมจากเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วย เข้าประกวดโคเนื้อ นทพ. ประจำปี 2557 ณ นกส.2 สทพ. นทพ. ในห้วงวันที่ 18 - 19 ก.พ.57 โดยได้รับรางวัลการประกวดดังนี้
1. โคของ นายยูนา วรโงน บ.กุดฮู ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโคพันธุ์ชาโรเล่ค์ เพศเมีย อายุมากกว่า 2 ปี ได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท
2. โคของ นายศักดิ์ชัย สายตรี บ.โนนค้อ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโคพันธุ์บราห์มัน เพศเมีย อายุมากกว่า 2 ปี ได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท
3. โคของ นายไกรศร พรสวัสดิ์ บ.ดอนธงชัย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโคพันธุ์บราห์มัน เพศผู้ อายุมากกว่า 2 ปี ได้รับเงินรางวัล 2,000.- บาท

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทาง มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้สั่งการให้ ศบภ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ออกให้การช่วยเหลือราษฎร โดยการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ให้แก่ราษฎณ บ.นาหัวบ่อ ม.15 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.กิตติภพ พุ่มแก้ว รอง เสธ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ
บ.โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สมชาย ปั้นทอง ผอ.สทพ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธี งานประกวดโคเนื้อ นทพ. ครั้งที่ 3 ณ นกส.2 สทพ.นทพ. บ.โพนยางคำ ต.โนนหอม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะชุดตรวจติดตาม สนภ.2 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตาม ผลการปฏิบัติงานประจำปี งป.56 และ งป.57 พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาของหน่วยใน ต.ไชยบุรี และ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. เดินทางมากระทำพิธีไถ่ชีวิตโค มอบให้กับราษฎรผู้ยากจนในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาของ นพค.26 สนภ.2 นทพ. ต.เวินพระบาท
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วยร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดเทพสวัสดิ์ บ.โคกพัฒนา ม.13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ห้วงวันที่ 3 - 13 ก.พ.57 นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้ทำการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านนาโสกใต้ ม.10 ตำบลเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
โดยมี นายสุ พรมบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท เป็นประธานพิธีเปิดและ พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีปิด

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. และคณะชุดตรวจของ นพค.26 สนภ.2 นทพ. เข้าดำเนินการตรวจเยียม และมอบรางวัลให้แก่ราษฎรในการประกวดบ้านพักเกษตรกร ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดงยอ ฯ บ.โนนสวรรค์ ม.8 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. และ กำลังพล นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตรวจโรคประจำปี 57 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ณ ห้องยุทธการ นพค.26 สนภ.2 นทพ.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการขุดลอกลำน้ำเดิมห้วยแคน ที่ บ.แก้ง ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เเมื่อวันที่ 10 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้กรุณามอบของขวัญปีใหม่ของ ผบ.ทหารสูงสุด ให้กับกำลังพลของหน่วย
ณ หน้าอาคาร บก.นพค.26

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลได้ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ 1 ก.พ. โดยกระทำพิธีสักการะ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย พร้อมทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระในช่วงเช้า และร่วมแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้มีความสมัครสมานสามัคคีของกำลังพลในหน่วย ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์

 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-981170, 042-745160  E-mail : mdu_026@hotmail.com
© 2012 นพค.26 สนภ.2 นทพ.