พลเอก สมหมาย   เกาฏีระ
ผบ.นทพ.


พลตรี เกรียงศักดิ์   หมีทอง
ผอ.สนภ.2 นทพ.


พ.อ.วิบูลย์   ผมปัน
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

    กิจกรรมประจำเดือน ม.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน ก.พ.56
    กิจกรรมประจำเดือน มี.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน เม.ย.56
    กิจกรรมประจำเดือน พ.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน มิ.ย.56
    กิจกรรมประจำเดือน ก.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน ส.ค.56

    กิจกรรมประจำเดือน ก.ย.56
    กิจกรรมประจำเดือน ต.ค.56
    กิจกรรมประจำเดือน พ.ย.56
  กิจกรรมประจำเดือน ธ.ค.56
กิจกรรมประจำเดือน ม.ค.57
กิจกรรมประจำเดือน ก.พ.57

      ประจำเดือน พ.ย.56

AmazingCounters.com 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 57 พ.อ.ประทีป ธานี รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ผู้แทน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมทำบุญพิธวางศิลาฤกษ์ และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต รมต.กห. ณ วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 57 นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีกับ ส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหา มหาราชินีนาถ พ.ศ.2557 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 82 พรรษา  ณ  หอประชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่กระทำพิธี "โครงการ ทำความดีเพื่อแม่ " ณ นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ชุดถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวเคลื่อนที่ จาก สบ.ทหาร ณ ห้องประชุม บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุรักษ์ ธิโสภา รอง ปช.ทหาร และคณะ ในโอกาสที่
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยประจำปีงบประมาณ 2557

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 57 นพค.26 สนภ.2 นทพ.  โดย ศบภ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.  ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม และ ปภ.อำเภอพรรณานิคม  ดำเนินการซักซ้อมและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออุทกภัย 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 57 ศบภ.นพค.26 สนภ.2 จัดกำลังพล ชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อม รยบ.สัมภาระเครน 1 คัน เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในการเร่งระบายน้ำจากห้วยอูนเฒ่า ที่ไหลเข้าท่วมไร่นาและพื้นที่การเกษตรของราษฎร ที่เสียหายกว่า 500 ไร่ ณ บ.พรรณา ม.2 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล 20 นาย ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   ณ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-981170, 042-745160  E-mail : mdu_026@hotmail.com
© 2012 นพค.26 สนภ.2 นทพ.